Zůstat sám sebou ve světě, jenž se dnem i nocí pokouší udělat z tebe stejného člověka,jako jsou všichni ostatní..

Kdo reinkarnuje ???

22. ledna 2008 v 9:48 | http://www.medituj.cz/poznani/reinkarnace/kdo-reinkarnuje.html |  Minulé životy a reinkarnace


Reinkarnace se týká někoho, kdo se převtěluje. Kdo je ale ten někdo? Kdo se přemisťuje z jednoho těla do dalšího? Kdo je tím, který se převtěluje?

Jsi to ty. Vzhledem k tomu, že právě ty jsi oním, kdo reinkarnuje, první a nejdůležitější otázkou, která musí být zodpovězena, je: "Kdo jsi?" Proces reinkarnace můžeš zcela pochopit jen tehdy, když porozumíš své vlastní totožnosti. Naše vysvětlení reinkarnace proto začneme odpovědí na otázku: "Kdo jsi?"

Jsme svým tělem?

Většina lidí se mylně ztotožňuje se svým hmotným tělem. Myslí si: "Já jsem toto tělo; moje tělo - to jsem já." Ale dokud se budeš považovat za pouhou hmotu z masa a kostí, nemůžeš proces reinkarnace pochopit. Proto si nejprve musíme uvědomit, že nejsme hmotným tělem.
Můžeš pozorně sledovat soustavně se měnící, nestálou povahu svého těla a napak stálou, neměnně trvající povahu svého já. Podíváš-li se na svou fotografii zhotovenou v době, kdy jsi "ty" byl/a nemluvnětem nebo dítětem - tělo, jehož obraz vidíš, není pouze "menší verzí" těla, které máš v tuto chvíli. Tělo, ve kterém nyní přebýváš, je zcela jiné, a to dřívější se už dávno obrátilo v prach. Dokonce tělo, které jsi měl/a před pouhými sedmi lety, je nyní zcela pryč.
Hmotné tělo je složeno z nespočetného množství mikroskopických hmotných částeček, které se nazývají molekuly a atomy. Tyto hmotné částečky jsou neustále nahrazovány jinými hmotnými částečkami nacházejícími se v okolním prostředí (ve formě potravy, vody, vzduchu, atd.). Během období pěti až sedmi let dochází v rámci tohoto metabolického procesu k úplné výměně hmoty, která tvoří naše tělo.
Podíváš-li se tedy na "svoji" fotografii pořízenou před pouhými sedmi lety, díváš se na tělo, které již neexistuje. Každá jednotlivá molekula, která byla přítomná v těle zobrazeném na této fotografii, se nyní nachází někde jinde.
Avšak ty přesto nadále existuješ. Tvé já nepomíjí. Pokud tedy toto tělo z období před sedmi lety již neexistuje, zatímco ty ano, musíš tedy logicky dospět k závěru, že (1) jsi nemohl/a být tělem, jež jsi měl/a před sedmi lety, a že (2) nejsi ani tělem, které máš nyní.
Hmotné tělo se někdy přirovnává k šatům, které nosí živá bytost. Nejdříve "máš na sobě" tělo nemluvněte; pak je odkládáš a přijímáš na sebe dětské tělo; později nosíš dospívající tělo předtím, než přijmeš tělo dospělého člověka. Ve všech těchto případech jsi to ty - to samé vlastní já, které nosí na sobě různá těla.
Tak jako vtělená živá bytost prochází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také živá bytost v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nedá zmást.
Bhagavad-gíta 2:13
Ty - vlastní já, neboli duše, jsi stálá, neměnná podstata v moři fyzických, materiálních změn. Víš, že jsi existoval/a před sedmi lety, byl/a jsi zde. Stejně tak si uvědomuješ, že žiješ právě v tuto chvíli. Ta samá živá bytost - ty, tvé vlastní já, jež existovalo v dřívější době, existuje i nyní. A tatáž živá bytost bude existovat i poté, co nynější tělo pomine.

Jsme svou myslí?

Zatímco jsi mohl/a správně porozumět, že nejsi hmotným tělem, možná jsi dospěl/a k nesprávnému závěru, že jsi svou myslí.
Avšak mysl je odlišná od tvého vlastního já stejně jako hmotné tělo. Nejsi svou myslí, nýbrž jsi pozorovatelem své mysli. Ty, vlastní já, jsi někým, kdo pozoruje svou mysl; ty - vlastní já, jsi někým, kdo se ji pokouší ovládat. Mysl je tvým vlastnictvím, stejně jako tvé hrubohmotné tělo. Mysl je tvá - není tebou.
Mysl je jehmnohmotné tělo. Stejně jako vnější hrubohmotné tělo, lze i mysl přirovnat k šatům, které nosí živá bytost na sobě. Jediný rozdíl spočívá v tom, že hrubohmotné tělo je jako svrchní oděv, zatímco jemnohmotné tělo je jako nátělník.
Ty - vlastní já - nejsi tedy ani hmotným tělem ani myslí; ve skutečnosti jsi uzavřen v obou těchto tělech - jak ve vnějším hrubohmotném, tak i v jemnohmotném těle.

Věčná duše

Jestliže nejsi hrubohmotným tělem ani myslí, kdo tedy potom jsi? Co je tvou podstatou?
Jsi duše, jiskra Nejvyšší Duše. Tvá podstata je duchovní, není hmotná.
Všichni si jsme vědomi toho, že existujeme nyní a že jsme existovali před 10 lety. Existuje však stálý neměnný element či princip bez ohledu na probíhající tělesné a psychické změny. A tímto trvajícím elementem jsi ty - živá bytost. Není to tak, že my máme duši, nýbrž my jsme duše, to je naše skutečná totožnost.
Naše existence je nezávislá na našem těle; existujeme i po jeho smrti. Tělo lze přirovnat k určitému druhu stroje nebo vozidla. Stejně tak jako se zbavíš vozidla, které je příliš staré nebo již není užitečné - ty, duše - opustíš hrubohmotné tělo, jakmile se stane nepoužitelným.
Živá bytost se nerodí, ani nikdy neumírá. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrozená, věčná, trvalá a původní. Nezahyne, je-li tělo zabito.
Bhagavad-gíta 2:20
Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, podobně duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.
Bhagavad-gíta 2:22
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Petr | 23. února 2008 v 19:27 | Reagovat

K poznání odlišnosti našeho nejvnitřnějšího bytí, jež je naší pravou

podstatou mi pomohlo nebo spíš mi pomáhá( neboť jsem nedosáhl

zatím plného uvědomění této skutečnosti) Oshova metoda plného uvědomění si skutečnosti, jež vlastně asi i on převzal z buddhismu,

zenu, učení dalších mistrů atd. Prostě snažit se být bdělý pokud

možno při každé činnosti. Časem se člověku stává, že si najednou

v určitých záblescích uvědomí svojí vnitřní odlišnost a nespojitost

se svým materiálním okolím. To vede k zajímavému nadhledu

dokonce se stává,že se člověk cítí nezaujatý i v případě hněvu, jež

se jeví jako cosi vnějšího. I při občasném  a v mém případě diletant-

ském provozování tohoto přístupu jsem zpozoroval určité zlepšení

např. při zvládání náhlých emocí např hněvu atd, méně mně to po

mohlo např. při depresi či smutku.

2 uiikuppiyuto uiikuppiyuto | E-mail | 29. července 2018 v 19:14 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama