Zůstat sám sebou ve světě, jenž se dnem i nocí pokouší udělat z tebe stejného člověka,jako jsou všichni ostatní..

Zrádné manipulace

6. srpna 2007 v 8:59 | www.mojepsychologie.cz |  Psychologie
Hrají si s námi jako kočka s myší. Partneři, rodiče, přátelé, kolegové v práci a nakonec i vlastní děti. A my? My to zkoušíme také.
Vymýšlíme, přemýšlíme, taktizujeme, plánujeme, hrajeme více či méně nevinné hry, dovoláváme se zodpovědnosti, útočíme na city, předstíráme, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme... Děláme to, když chceme někoho nebo něco získat nebo když chceme někoho donutit, aby se choval tak, jak si přejeme my. Asi každý z nás někdy použil taktiku, která by se dala označit za manipulativní. Důležité je slůvko někdy. Z psychologického hlediska je manipulátor typ osobnosti a občasná manipulace z nás ještě manipulátory nedělá. Přesto bychom si měli dávat dobrý pozor na prostředky, které volíme, když se snažíme něčeho dosáhnout, a zároveň na způsoby, které v komunikaci s námi používají naši nejbližší či kolegové v práci. Manipulátorů chodí po světě spousta a jejich velkou výhodou (a naší nevýhodou) je, že se nedají snadno poznat. Manipulátoři klamou tělem, výrazem v obličeji, gesty a samozřejmě i svými činy. Těmi především.

Život v pasti

"Deset let jsem si myslela, že mám vedle sebe nejlaskavějšího člověka na světě, a pak jsem nečekaně zjistila, že žiji se zákeřným manipulátorem," popisuje svoji zkušenost s manipulací třicetiletá nedostudovaná právnička Jitka, která je momentálně na mateřské dovolené s druhým dítětem. "První dítě se mi narodilo ještě před státnicemi a musela jsem dokončení školy odložit. Když jsem se chtěla ke studiu vrátit, manžel, také právník, ke mně vedl dlouhou, vemlouvavou řeč, během níž mě ujistil, že se o všechno postará, abych si mohla ještě pár měsíců odpočinout. Sám vydělával slušné peníze, kupoval mi dárky a hýčkal mě, aby mi nic nechybělo. Když jsem znovu vyrukovala s dokončením školy, přemluvil mě, abychom měli ještě jedno dítě. Dnes už vím, že to nedělal z lásky ke mně. Dělal to proto, abych zůstala doma a on se mohl vracet do uklizené domácnosti a k teplým večeřím. Mistrným způsobem ze mě udělal hospodyňku a mně uteklo mnoho let, které se mi budou těžko dohánět. Chybí mi síly, zázemí a podpora. Dal mi jasně najevo, že když půjdu pracovat, požádá o rozvod a postará se, aby děti připadly jemu. A já jsem v pasti." V pasti se cítí být i o čtyři roky starší Tomáš. Jeho partnerka v něm vzbuzuje pocity viny kvůli tomu, že s ní netráví dost volného času. "Dělá to dobře," říká Tomáš. "Nekřičí, nevzteká se, nepráská dveřmi, nenařizuje, ale vystupuje jako chudinka. Tvrdí, že se kvůli mně obětovala a že by si zasloužila také trochu vděčnosti.
Jenomže ona nechce trochu vděčnosti. Chce mě celého a pořád. Pokud jde o obětavost, já jsem po ní nikdy nevyžadoval, aby se mi obětovala. Nikdy jsem ji nežádal, aby se vzdala svých zájmů a žila jenom pro mě. Naopak. Já jsem přesvědčený, že nikdo nemůže žít bezvýhradně pro druhého. Ona se rozhodla sama, a teď mi to vyčítá."

Dárky? Ano, ale...

I takto může vypadat a také velmi často vypadá manipulace. Podle poradenské psycholožky Isabelle Nazare-Agy, která se zabývá manipulací v partnerských i mezilidských vztazích obecně, charakterizuje manipulátory přibližně třicet typických znaků. Vzbuzování pocitů viny a zaštiťování se velkou láskou a obětavostí patří mezi ně. "Existuje manipulace přímá a nepřímá," vysvětluje. "A dále manipulace skrytá a otevřená.
Manipulace může být rovněž osobní nebo neosobní, může být vysloveně agresivní nebo překvapivě pasivní. Někdy se dá lehce poznat, že s vámi druhý člověk manipuluje, ale ve většině případů se manipulace rozpoznává těžko. Důvodem je skutečnost, že manipulátoři vystupují jako velmi morální, zásadoví, zodpovědní a uvědomělí jedinci a druzí se vedle nich cítí méněcenní nebo si alespoň nepřipadají tak dobří. Mnohdy si ani sami manipulátoři neuvědomují, že manipulují a považují se za laskavé jedince, kteří by se pro ostatní rozdali. Velmi rádi kupříkladu nakupují dárky, kterými pak okázale ostatní obdarovávají. Laskavost a dárky samy o sobě samozřejmě nejsou v žádném případě manipulací, ale stávají se jí ve chvíli, kdy za své laskavé a obětavé chování chce jedinec získat jasné výhody. Buď požaduje, aby se k němu partner choval stejně, jako se chová on, tedy bezvýhradně laskavě a obětavě, nebo se tak pro sebe snaží získat jeho volný čas, peníze na nové auto, kostým a podobně. Manipulátor vždycky čeká, že za svůj dar něco dostane. Když se tak nestane, přicházejí na řadu výčitky. Takovéto dary raději nepřijímejte, nechceteli se o krůček posunout k pomyslné kleci."
Isabelle Nazare-Aga zdůrazňuje, že se manipulátoři často dovolávají rodinných vztahů, přátelství, lásky, zodpovědnosti či profesionality. Říkají například: "Já tě miluji, a to je nejvíc, co může jeden druhému dát. A ty? Ty se mi za to odvděčíš tím, že si domluvíš cyklistický výlet s kamarády. Kamarádi ale nejsou rodina. Nepomůžou ti, když to budeš nejvíc potřebovat. My ano. My jsme tvoje rodina a vždycky se za tebe postavíme." To je zcela jasná manipulace, jejímž cílem je vzbudit výčitky svědomí. Ten, který je manipulovaný, si pak výlet na kolech neužije, protože se trápí pocity viny a také se obává toho, co ho bude čekat po návratu domů. Když je manipulátor vytrvalý, nakonec se jeho partner svých kamarádů vzdá.

Oběť osudu

Manipulátoři dávají druhým zřetelně najevo, že správný a zásadový člověk nesmí měnit názory a musí být dokonalý, což je hloupost už z principu. Zásady se změnou názoru nijak nesouvisejí. Je běžné, že se lidé vyvíjejí a na základě nových poznatků a nových zkušeností přehodnocují staré zkušenosti a mění názory. Bylo by naopak špatné, kdyby se tak nedělo, protože by ustrnuli na jednom místě a neposouvali se dál. Manipulátoři s oblibou druhé hodnotí, vynášejí rychlé soudy, zaklínají se morálkou, dennodenně kritizují, ať už nepřímo nebo zcela otevřeně, zpochybňují dobré vlastnosti ostatních a vyjadřují se o nich s despektem. "Snižováním hodnoty druhých si dodávají sebevědomí, a především se tak ukazují partnerovi nebo spolupracovníkům v dokonalém světle," říká Isabelle Nazare-Aga. "Když o někom prohlásíte, že je špatný, zároveň nepřímo, ale přitom zcela jasně naznačujete, že vy jste dobrý nebo přinejmenším lepší. Manipulátora lze přirovnat k člověku, který se topí a tlačí pod vodu hlavu svého zachránce, aby sám přežil. Manipulátor se s velkou oblibou staví do role oběti. Štěstí se na něho nikdy neusměje, jak tvrdí. Prohlašuje, že je obětí neschopnosti, omezenosti a slabosti druhých. Onemocní-li, přehání své potíže, jako by už měl smrt na jazyku.
Můžete za to vy, lékař, nebo mu zkrátka život nikdy nepřeje. Pokud onemocníte vy, žádnou pomoc od něho nečekejte. Podle něj svou nemoc jen předstíráte. Manipulátor se rovněž snaží zbavit zodpovědnosti, jestliže ztrácí kontrolu nad řešením nějakého problému. Svaluje zodpovědnost na druhé nebo na systém. Pokud se však záležitost "obrátí k dobrému", stále zdůrazňuje, že na tom má nehynoucí zásluhy. Někdy se stáhne do pozadí, je-li nutné učinit rozhodnutí, ale bude první, kdo vám vyčte, že jste vy jste se rozhodli špatně a nedospěli tak k očekávaným výsledkům."

Ženy versus muži

Podle psychologů ženy a muži manipulují přibližně stejně často. Nedá se říct, že by bylo mezi ženami více manipulátorů než mezi muži nebo naopak. Manipulátoři se vyskytují napříč pohlavími i napříč společenskými třídami. Liší se však taktiky, které manipulátoři používají. Zatímco od jedince s nižším vzděláním můžeme očekávat spíše manipulaci otevřenou a agresivní, od jedince s vyšším vzděláním a vyšším inteligenčním kvocientem manipulaci skrytou, neagresivní a nepřímou. Nebezpečné jsou oba typy. Ženy častěji než muži útočí na city a snaží se partnera přesvědčit, že když se dva lidi mají rádi, musí být pořád spolu. Snaží se partnerovi organizovat čas a potažmo život, uzurpují si ho pro sebe, žárlí na jeho přátele, a jak jsme se již zmínili výše, dovolávají se lásky a rodiny. Partnerovi o víkendech naloží spoustu povinností, které se "musí neodkladně udělat" a které "se nahromadily za celý týden, o čemž bys věděl, kdyby ses o nás taky trochu zajímal a neměl v hlavě pouze práci".
Ženy manipulátorky nepociťují vděk, že s nimi partner strávil celý víkend. Berou však jako nevděk z jeho strany, pokud tak neučiní a naplánuje si ještě něco jiného. Muži manipulátoři také žárlívají na přátele své ženy a také se jí snaží zamezit v kontaktu s nimi, ale víc než lásky a rodinné solidarity se dovolávají tradičních mužských a ženských rolí. Snižují sebevědomí své partnerky tím, že ji zesměšňují doma, před přáteli, kolegy i před dětmi, vyzdvihují svou nezastupitelnou roli živitele, který se o ně postará, ale také za to něco chce - například teplé večeře, klid, uklizenou domácnost a ženu, která sedí pěkně doma a nikde netrajdá. Když se žena manipulátora pokusí přihlásit třeba do jazykového kurzu, okamžitě ji shodí: "Prosím tě, k čemu ti to bude? Vždyť jazyky na nic nepotřebuješ. Beztak se nic nenaučíš." Manipulátoři chtějí mít vše pod kontrolou. Nejen volný čas a přátele, ale i finance.
Kontrolují příjmy i výdaje, zlobí se kvůli maličkostem a chtějí mít rozhodující slovo v tom, co se bude kupovat a kdy. "Když někomu vezmete jeho peníze, omezíte tím výrazně jeho svobodu," dodává Isabelle Nazare-Aga. O to přesně manipulátorům jde. Jakmile je na nich druhý závislý a musí žebrat o každou korunu nebo každou schůzku s přáteli, mají ho pod větší kontrolou. Manipulátor nerespektuje etické principy, přitom však dokáže druhého přesvědčit, že právě on se etických zásad drží. Když se vám podaří odhalit manipulátora, musíte udělat dva hlavní kroky. Vymanit se z jeho vlivu a pak také zjistit, jestli se za jeho jednáním neskrývá kupříkladu emoční úzkost, nejistota, frustrace či špatné zážitky z dětství a dospívání. Ne každý manipuluje se zlými úmysly. Někteří jen usilují o pocit bezpečí, který jim chybí, a netuší, že manipulativním jednáním si ho nezískají, ale naopak ztratí i jeho zbytky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama